OEZ – Energo, s.r.o. vykonáva servis a opravy energetických zariadení, hlavne parných a spaľovacích turbín, turbogenerátorov, turbokompresorov, kompresorov v teplárenskom, energetickom, chemickom a cukrovarníckom priemysle.

Spoločnosť bola založená v roku 2014 a opiera sa o dlhoročné odborné skúsenosti jej pracovníkov a spolupracovníkov z oblasti opráv turbín, kompresorov, generátorov a s nimi súvisiacich zariadení. V hlavných dodávateľských aktivitách spolupracuje aj s renomovanými špecialistami a odborníkmi z Českej republiky.

turbine

Produkty a služby

Opravy a servis točivých energetických zariadení a ich príslušenstva

Montážne činnosti v oblasti opráv, kontrola dielov opravovaných zariadení, revízny nález vád, dielenské opravy dielov, uvedenie zariadenia do prevádzky, vypracovanie dokumentácie z opravy, záručný a pozáručný servis.

Dodávky náhradných dielov

Nové náhradné diely do energetických zariadení a točivých strojov od špeciálneho spojovacieho materiálu, ložísk, upchávok, až po rotorové a statorové lopatky.

Opravy a servis piestových kompresorov

Montážne činnosti, kontrola dielov, dielenské opravy piestových kompresorov.

Referencie

2015, U.S.Steel Košice

zmluvný partner: HOERBIGER ŽANDOV, s.r.o.
Opravárenské činnosti pri revízii a oprave parnej kondenzačnej turbíny PBS 6 MW (TK3).

2015, U.S.Steel Košice

zmluvný partner: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Revízia a oprava parnej kondenzačnej turbíny TD1 17 MW spojená s výmenou zubovej spojky a výmenou lopatiek 18. a 19. radu rotora turbíny.

2015, U.S.Steel Košice

zmluvný partner: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Revízia a oprava turbokompresora EK02.

2015, U.S.Steel Košice

zmluvný partner: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Revízia a demontáž parnej kondenzačnej turbíny PBS 6MW a konzervácia dielcov turbíny.

2015/2016, U.S.Steel Košice

zmluvný partner: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Revízia a oprava kyslíkového dvojtelesového turbokompresora TKO1 s príslušenstvom po odpracovaní normohodín v rozsahu SO .

2016, U.S.Steel Košice

zmluvný partner: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Revízia a oprava parnej kondenzačnej turbíny TK5 6MW a kompresora ČKD, spojená s dodávkou a výmenou dýzového kolesa a výmenou lopatiek A-kolesa a 16. radu rotora turbíny.

2016, U.S. Steel Košice

zmluvný partner: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Revízia a opravadusíkového turbokompresora TKN3 s príslušenstvom po odpracovaní normohodín v rozsahu SO.

2016, BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovce

zmluvný partner: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s.
Kompletná demontáž z pozície a uskladnenie parnej turbíny PBS typ PR 25/25-9/1,3/05.

2016, Nová Dubnica

zmluvný partner: TERMONOVA, a.s.
Osadenie generátora na základový rám, vyrovnanie spojky turbína – generátor, zospojkovanie zariadenia.

2016, U.S.Steel Košice

zmluvný partner: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Oprava parnej turbíny TG3, PBS typ PTP 28 – 90/18, spojená s generálnou opravou hlavného olejového čerpadla

2016, U.S.Steel Košice

zmluvný partner: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Revízia a oprava kyslíkového dvojtelesového turbokompresora TKO3 s príslušenstvom.

2016/2017, U.S.Steel Košice

zmluvný partner: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Revízia a oprava kyslíkového dvojtelesového turbokompresora TKO5 s príslušenstvom.

2017, U.S.Steel Košice

zmluvný partner: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Revízia a oprava kyslíkového dvojtelesového turbokompresora TKO2 s príslušenstvom.

2017, U.S.Steel Košice

zmluvný partner: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Oprava generátora a parnej kondenzačnej turbíny TG3V, PBS 6MW, spojená s výmenou klinov statora generátora, dodávkou a výmenou obidvoch spojok, výmenou lopatiek 1.-3. radu rotora aj statora turbíny.

2017/2018, U.S.Steel Košice

zmluvný partner: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Revízia a oprava kondenzačnej turbíny TD3, PBS 17MW a dúchadla ČKD, spojená s dodávkou a výmenou spojky a lopatiek 22. radu rotora turbíny, 19.-21. radu statora a posledného radu lopatiek statora dúchadla.

2018, U.S.Steel Košice

zmluvný partner: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Revízia a oprava kyslíkového dvojtelesového turbokompresora TKO4 s príslušenstvom.

Galéria

Kontakty

OEZ – Energo, s.r.o.

1. československej brigády 27

038 61 Vrútky

+421 907 871 601

+421 915 997 456

oez-energo@oez-energo.sk